Sprzedaż domu lub zakup mieszkania – tego typu transakcje muszą być potwierdzone odpowiednią umową zawartą u notariusza.

Notariusz jest specjalistą zajmującym się przygotowywaniem aktów notarialnych. Wizytę w jego kancelarii należy zaplanować także wtedy, gdy realizuje się transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości. Jak wygląda wtedy wizyta u notariusza? Odpowiedzi na pytanie udziela kancelaria Notariusz Kabat Kraków oferująca kompleksową obsługę notarialną.

Notariusz a sprzedaż i kupno nieruchomości

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, wszystkie transakcje dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości powinny mieć charakter umów notarialnych.

Na skutek takich właśnie transakcji dochodzi do zmiany właściciela nieruchomości, co pociąga za sobą określone konsekwencje, między innymi zmiany w księgach wieczystych, obowiązki podatkowe. Ma to związek z przeniesieniem prawa własności.

Gdy umowa kupna-sprzedaży nieruchomości zostałaby zawarta bez obecności notariusza – jak wskazuje kancelaria Notariusz Kabat Kraków – wtedy nie pociąga ona za sobą konsekwencji prawnych, czyli przeniesienia prawa własności na nowego właściciela.

Obecność notariusza jest zatem niezbędna – to on zadba o to, aby umowa była zgodna z przepisami i poświadczy ją, nadając jej moc prawną. Wówczas strony otrzymują umowę w formie aktu notarialnego, co stanowi podstawę do dalszych czynności związanych z zakupem nieruchomości.

Co więcej, dobry notariusz, tak jak w kancelarii Notariusz Kabat Kraków, poinformuje strony o ich obowiązkach i prawach wynikających z sygnowania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jak wygląda wizyta u notariusza?

Obecnie kancelarie notarialne działają w wielu miastach w Polsce – w Krakowie do skorzystania z oferty zaprasza Notariusz Kabat Kraków. Aby skorzystać z usług notariusza, warto wcześniej umówić się na wizytę. Można zrobić to osobiście, telefonicznie, a niekiedy także online.

Następnie, wraz z kompletem odpowiednich dokumentów oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, należy udać się do kancelarii notarialnej. Tam notariusz odczyta umowę oraz odpowie na wszystkie pytania dotyczące transakcji. Na koniec strony składają swoje podpisy na umowach, a notariusz także podpisuje ją i opatruje pieczęcią.

Za usługi notarialne należy zapłacić. Głównym dokumentem warunkującym koszty jest tak zwana taksa notarialna, jak wskazuje kancelaria Notariusz Kabat Kraków. W przypadku transakcji nieruchomości o wysokości opłaty decyduje wartość nieruchomości. Notariusz obliczy koszty i przekaże stronom informacje o wysokości kosztów – najczęściej dzielone są one po połowie pomiędzy kupującego a sprzedającego.